Energihus för framtida generationer

Det byggs som aldrig förr i Sverige för att förse dagens och framtidens invånare med bostäder. Men hur kommer framtidens hus se ut? I ett nytt samarbete mellan energibolaget E.ON och entreprenadbolaget Serneke håller man just nu på att skapa nästa generations energihus i Malmö.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Svenska Dagbladet-redaktionens åsikter.

Läs mer på E.on
E

n utmaning för framtiden i Malmö, och andra storstadsområden i Sverige, är att förse invånarna med elektricitet.
– Vi blir allt fler invånare i städerna och allt fler områden börjar elektrifieras, säger Patrik Thuring, Projektledare för Hållbar Stadsutveckling på E.ON

Samtidigt ser man stora möjligheter med att utvinna och förse invånarna med 100 procent förnybar energi.

Hållbarhet och miljö är väldigt högt upp på agendan. Malmö har exempelvis som mål att hela staden ska försörjas av 100 procent förnybar el år 2030. Patrik Thuring

Som en del i att uppnå miljömålet och skapa en mer hållbar framtid har E.ON tillsammans med Serneke tagit fram nästa generations klimatsmarta boende.

– I Solkvarteret ska vi skapa Malmös absolut smartaste boende kopplat till den senaste teknik som finns att tillgå, säger Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling. (Huset på bilden är inte från Solkvarteren)

I ETT SAMARBETE mellan E.ON och Serneke ska man nu skapa morgondagens klimatsmarta hus. Elbilsbatterier ska kunna lagra el från takets solpaneler, energin från hissens inbromsningar kan tas tillvara och hela huset i sig ska bidra till att möta även grannfastigheternas energibehov. Det första spadtaget kommer att tas under sommaren 2019 och planerad inflytt kommer ske år 2021. Men redan nu kan E.ON och Serneke berätta hur man kommer att ta fram plusenergihuset som ska byggas i ”Solkvarteren” i Hyllie.

–  Vi vill alltid utveckla boenden som är långsiktigt hållbara såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. I Solkvarteret skapar vi Malmös absolut smartaste boende kopplat till den senaste teknik som finns att tillgå, och att få göra det tillsammans med E.ON gör såklart projektet extra spännande. Då vi båda har högt ställda ambitioner. säger Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling.

VAD ÄR DET då som är det smarta med huset? Patrik Thuring på E.ON berättar om hur man kan använda och producera energi på ett smartare sätt. Huset kommer vara ett så kallat plusenergihus, vilket betyder att fastigheten producerar mer elektricitet än vad den gör av med på årsbasis. Solceller på taket av den nya byggnaden kommer att generera mycket av den primära elen, och i övrigt kommer projektet att använda sig av ny, tämligen banbrytande energihusteknik.

Huset kan även skicka ut den el som inte används på elnätet och förse andra byggnader med el. Patrik Thuring
SOLENERGI
LYSER SOLEN TILLRÄCKLIGT I SVERIGE?
Det känns kanske inte så ibland, men Sverige har faktiskt bra förutsättningar för solceller. Vi har ungefär lika många soltimmar som i centrala Europa. Instrålningen är cirka 1 000 kWh per kvadratmeter i södra Sverige och 800 kWh per kvadratmeter i de norra delarna.

Bland annat kommer hissarna att generera och förse huset med el. En annan energilösning är att huset kommer få en egen bilpool, självklart kommer det vara bilar som drivs på el producerat av huset.

– Det som sticker ut gällande husets elbilar är att vi har hittat ett användningsområde för när bilarna står parkerade och inte används. När bilen står i garaget och är uppkopplad mot husets energisystem kan huset i sin tur använda bilen som ett extra batteri, säger Patrik Thuring.

Men om huset ska producera mer el än vad det förbrukar, vad händer mer överskottet?

– Ta en solig sommardag som exempel. Solcellerna fångar upp strålarna och förser huset med el. Men det kanske inte är så många hemma mitt på dagen som förbrukar elen. En del av energin lagras i dom parkerade elbilarna, men huset kan även skicka ut den el som inte används på elnätet och förse andra byggnader med el, säger Patrik Thuring.

När bilen står i garaget och är uppkopplad mot husets energisystem kan huset i sin tur använda bilen som ett extra batteri

GRUNDEN TILL ATT bygga ett energismart hus handlar mycket om att göra det enkelt för de boende i huset. Det ska vara enkelt att leva mer klimatsmart. I och med att framtiden inte går att sakta ner och behovet av el ökar för varje dag, måste man hitta andra lösningar för produktion och användning av el som inte tär på planeten. För det kommer behövas mer el i framtiden. Genom att bosätta sig i ett plusenergihus har man direkt gjort en insats för miljön. I projektet mellan E.ON och Serneke har man tagit ytterligare ett steg mot att förnya Sverige. Ett Sverige med bostadshus som drivs av naturens kraft – inte på dess bekostnad.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Svenska Dagbladet-redaktionens åsikter.

Läs mer på E.on