Ett Sverige som drivs av naturens kraft, inte på dess bekostnad

För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver man utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att producera egen el, framförallt via solceller på taken.

I två kapitel kan du läsa om hur man gjort en liten by på Österlen helt självförsörjande och hur man nu bygger nästa generations energihus.

 

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Svenska Dagbladet-redaktionens åsikter.

Läs mer på E.on